Khung chat

- Chào cả nhà!

- Chào bạn. Cho mình xin chơi nhé!

- Xin lỗi, mình có việc bận, hẹn lúc khác nhé!

- Hiện tại mình không tiện nói chuyện, bạn thông cảm nhé!

- Cho xin ấm trà nào. Nhạt mồm nhạt miệng quá!

- Bài đẹp chỉ để ngắm, đen quá thể!

- Con gà này to rồi, thịt thôi!

- Chủ bàn bật gà đi!

- Đau quá, con mình đợi ôm eo mới đau.